Your Growth Partner - face the future together

88%

av svenska företag anser sig ha en bristfällig onboarding för sina medarbetare

2 av 3

medarbetare upplever att de inte är redo att axla en ny roll inom företaget

40%

av alla företagsledare anser att brist på rätt kompetens står i vägen för tillväxt

80%

av arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens

Kugghjul
Emoji med hjärtögon
Handskakning

Vill du...

Tumme upp

...öka produktiviteten?

...säga JA till fler affärer?

...öka det interna engagemanget?

...få nöjdare kunder?

Try / Hire

Både för anställd och arbetsgivare är konsultmöjligheten optimal. Det ger den anställde möjlighet att prova (try) på företagskulturen samtidigt som arbetsgivaren får lära känna sin nya medarbetare. Under tiden accelererar vi konsultens utveckling genom en skräddarsydd onboarding som gör konsulten nöjdare och  produktiv snabbare. Vid rätt tillfälle då konsult och företag känner sig trygga med varandra skrivs anställningsavtal (hire) mellan parterna. Det är vad vi kallar win/win!

Tre personer sitter bredvid varandra på en mur, två jobbar på sina laptops och en pratar i telefon
Berg och vatten

Onboarding

För att säkerställa att ni får ut det mesta av er nya medarbetare så stöttar vi inte bara vid rekryteringsprocessen utan även när konsulten är på plats. Tillsammans med er skapar vi en skräddarsydd onboarding för att uppnå bästa möjliga resultat. 80% av alla kandidater värdesätter en tydlig introduktionsplan.

Upskilling

Genom onboardingen säkerställer vi att er nya medarbetare fortsätter att utvecklas genom individanpassade utbildningar. Det här gör inte bara att ni får en mer engagerad medarbetare men även en medarbetare som är redo för framtidens utmaningar.

Kollegor arbetar tillsammans

65 % av dagens universitetsstudenter kommer att ha ett jobb som inte finns idag